Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

İstanbul Turizminde Sürdürülebilir Çözümler Ve Yeniden Kazanma İçin Arama Konferansı

09 May Posted by Işık Gökoğlu in Güncel | Comments

İstanbul’un turizmdeki durumunu değerlendirmek, güncel ve yapısal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla “İstanbul Turizminde Sürdürülebilir Çözümler ve Yeniden Kazanma için Arama Konferansı” 5-7 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirildi. Arama Danışmanlık Kurucu Yöneticisi Oğuz Babüroğlu yürütücülüğünde gerçekleşen çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin değişik birimlerinden yöneticilerin ve turizm sektörünün her kesiminden temsilcilerin olduğu katılımcılar hem acil çözümleri hem de daha uzun vadeli, yapısal değişiklikleri içeren projeler üzerinde çalıştı.
Çalıştayda tartışılan perspektifler baz alınarak Arama Danışmanlık tarafından oluşturulan 50 adet yapısal, 47 adet acil olmak üzere 97 proje katılımcılar tarafından önceliklendirildi. Acil ve yapısal sorunlar için önceliklendirilen projelerin eylem planları için iki ayrı oturum gerçekleştirildi. Her iki oturumda tüm katılımcılar hem acil projeler grup çalışmalarına hem yapısal uzun dönem projeler grup çalışmalarına katılım sağladı. Katılımcıların farklı proje gruplarında çalışırken dahi diğer proje gruplarının perspektiflerini dikkate alarak çalışmaları Arama Konferansı yönteminin başarılı bir katılımlı yöntem olduğunu ortaya koyması açısından oldukça önemliydi. Arama Konferansı sonrası çıktıların katılımcılar tarafından benimsenmesi,önceliklendirilen projelerin dışında kalan projelere katılımcıların katılmak istediklerini paylaşması ve de projelere adlarını yazdırmaları Arama Konferansı’nda çıkan Ortak Aklın sağlandığının bir göstergesiydi.
Somut eylem planları ve görevlendirmeler ile detaylandırılan projelerin, İBB Turizm Atölyesi başta olmak üzere tüm iddia sahipleri tarafından takibinin yapılması ve İstanbul turizminin acil ve yapısal sorunlarına çözüm getirilmesi beklenmektedir.

Bir Yanıt Yazın