Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Yerli Siber Savunma Kümelenme Modeli Arıyoruz!

24 Eki Posted by Elif Gonca in Güncel | Comments

“Digital in 2017 Global Overview” raporuna göre, internet kullanıcılarının dünya nüfusunun %50’sini; tekil mobil kullanıcıların dünya nüfusunun %66’sını; aktif sosyal medya kullanıcılarının dünya nüfusunun %37’sini oluşturduğu dolayısıyla da kritik altyapıların ağ bağlantılarından ayrı düşünülemeyeceği dijital bir dünyada yaşıyoruz. Siber saldırıların tespitinin gittikçe zorlaştığı ve devletlerden, bağımsız bireylere kadar birçok potansiyel aktörün olduğu ortamda risk olasılıkları çok yüksektir. Siber risklere karşı toplumsal ve kurumsal bilinç ve yetkinlikler gün geçtikçe önem kazanıyor.

Arama Danışmanlık, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile “Siber Savunma Kümelenme Arama Konferansları” yapıldı. 26 Eylül 2017 tarihinde 50 kamu kurumundan yönetici seviyesi katılımla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yerleşkesinde “Kamu Kurumları Arama Konferansı” ve 23 Ekim 2017 tarihinde 60 adet firma ve 5 teknoparkın katılımıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı yerleşkesinde “Özel Sektör Arama Konferansı” düzenlendi.  Konferanslarda; milli ve yerli siber güvenlik ürünleri ve servisleri, Türkiye’de kümelenme modeli,  gibi konu başlıkları çalışıldı.

Yapılan çalıştayların çıktıları 27-28 Kasım 2017’de düzenlenecek olan “3. International Cyber Warfare and Security Conference” için önemli katkılar içeriyor. Konferans, Türkiye’den ve diğer ülkelerden siber savaş ve güvenlik alanındaki paydaşları bir araya getirecek ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan analizler, kümelenme konusunda ortaya çıkan model neticesinde siber güvenlik kümelenmesinin kurulmasına yönelik konferansın 2. gününde “Siber Güvenlik Kümelenmesi Deklarasyonu” olarak yayınlanması bekleniyor.

 

Bir Yanıt Yazın