Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ortak Akıl Aramak

Arama Konferansı® ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisidir. Son yirmi yedi yıldır Türkiye’de Arama Danışmanlık tarafından çeşitli holding, dernek, sektör kuruluşu, kamu kuruluşu ve şirketlerde 900’ün üzerinde uygulaması yapılmıştır.

Konferans, grupların arzuladıkları geleceği ve ona ulaşmak için gerekli stratejileri tasarladıkları sistematik bir süreci kullanır. “Arama” ulaşılabilir ve arzulanan bir gelecek ve “ortak akıl” arayışıdır. Geleceğin katılımlı olarak tasarımı, katılımcıların paylaşılmış değerleri ve inançlarıyla zenginleştirilmiş organizasyon felsefesi, misyonu, amaçları ve hedeflerini yaratıcı bir şekilde üretmesini sağlar. Bu süreç özellikle sosyal, ekonomik ve teknolojik belirsizliklerin kuvvetli olduğu zamanlarda yararlı olur.

Beklenmedik değişimler, belirsizlikler, istenmeyen sonuçlar ve karmaşıklıklar içeren bir çevreye uyum sağlayabilmek için esneklik, yenilik, sosyal sorumluluk, katılım ve işbirliği gerekir. Arama Konferansı® bütün bu bileşenleri barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Bundan dolayı tahmin edilmesi kolay olmayan ve hızlı değişen koşullar için mükemmel bir karar oluşturma metodolojisidir.

Arama Konferansı® ortak görüş yaratmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40 dolayında “iddia sahibini” 2,5-3 gün süre ile biraraya getirir. İddia sahipleri, sistemin geleceğinden etkilenen ve/veya geleceğini etkileyen, konu ile ilgili, o konuda çalışıp tecrübe kazanmış karar vericiler ve bilgi birikimi olan kişiler diye tanımlanır. Katılımcıların birbirlerini ikna ederek geliştirecekleri ‘ortak akıl’, Arama Konferansı®’nın her aşamasında aranır ve bulunur. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; Arama Konferansı®’nda ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.